Turn consciousness into opportunity when digital transformation with Novaon Tech

Why AutoAds?

X2 conversion rate

20% increase in Revenue

120% increase in work efficiency

Why AutoAds?

Save 50% of management and operation time

40% reduction in HR costs

Nhóm giải pháp chuyển đổi số

Novaon Tech tư vấn và cung cấp 02 nhóm giải pháp cho doanh nghiệp

Tăng trưởng doanh thu

Tối ưu hóa nuôi dưỡng khách hàng

Tăng hiệu quả Marketing & Sales

Báo cáo chỉ số chi tiết, đáng tin cậy

Operations Management

Tinh giảm quy trình vận hành

Tăng hiệu suất công việc

Giảm thiểu chi phí tối đa

Novaon Tech Ecosystem

Equip with the most effective set of operational management and revenue growth solutions for businesses.

Meeting all sizes of businesses from SME to Enterprise

Tăng trưởng doanh thu

Why AutoAds?

OnMarketer

Marketing Automation Platform

See details
Why AutoAds?

OnCustomer

Multi-channel customer communication platform

See details
Why AutoAds?

OnCRM

Unified Customer Management Platform

See details
Why AutoAds?

Onshop

Unified e-commerce platform

See details
Why AutoAds?

OnCaller

Smart PBX Software

See details

Operations Management

Why AutoAds?

OnPeople

Operations Management

See details
Why AutoAds?

OnSign

Electronic Contract Application

See details

Giải pháp giúp tăng doanh thu bán hàng

Khách hàng tăng hiệu quả quảng cáo lên đến 50%, thúc đẩy phát triển kinh doanh nhanh chóng

Google Advertising Service

Solution for businesses that want to optimize and increase the effectiveness of advertising on Google

Xem thêm

Dịch vụ quảng cáo Facebook

Solution for businesses that want to optimize and increase the effectiveness of advertising on Facebook

Xem thêm

Block virtual clicks

Increase efficiency for PPC (Pay-per-click) campaigns by blocking fake clicks from competitors and Virtual Click Bot

Xem thêm

What makes Novaon Tech different?

Reputation

17 years of providing solutions for many partners and customers VNR500

Technology

Applying modern technology with a comprehensive ecosystem of 10 digital products Make in Vietnam

Team

Industry leading consultant with successful case study collection

Chi phí

Competitive cost, suitable for the application needs of Digital Transformation of all businesses

Speed

Rapid improvement due to the ever-expanding large client file

Synergy ability

Owning the link between the product blocks of Novaon Group

Customer story

Novaon Tech is proud to be a trusted partner of more than 95,000 corporate customers in all fields

Novaon Tech và Bách Tường Phát triển khai kick-off hệ thống CRM và CDP

Nhận được bài toán của Bách Tường Phát, Novaon Tech đề xuất nền tảng CRM và CDP, hỗ trợ BTP Holdings quản trị hiệu quả nguồn lực khách hàng, nguồn lực doanh nghiệp.

Tổng công ty May Bắc Giang đưa vào vận hành hệ thống quản trị nhân sự HRM

Tổng Công ty May Bắc Giang (LGG) đã triển khai dự án chuyển đổi số mảng Quản trị vận hành bằng cách hợp tác cùng Novaon Tech, ứng dụng thành công phần mềm OnPeople.

YOLA và câu chuyện tăng 116% học viên với Giải pháp Chăm sóc khách hàng tự động

Sau khi hoàn thiện và áp dụng giải pháp chăm sóc khách hàng tự động mới, YOLA sớm thu về những kết quả tích cực, đáp ứng các kỳ vọng đề ra.


Prestigious brand

More than 95,000 customers have chosen Novaon Tech

Trusted by more than 35,000 customers

AutoAds in the news:

NOVAON TECH

Highly applicable, Novaon Tech's 7 platforms were honored with Best Solution Awards 2021

VTV
NOVAON TECH

For the first time, there is a report on the situation of digital transformation of Vietnam's wood industry

ICTNews
NOVAON TECH

Continuously in the Top 10 ICT, how is Novaon Tech different?

IctVietNam
Start your free trial